“Een natuurgebied waar je mag wonen”

Op een half uur rijden van de stad Groningen ligt Blauwestad. Een gebiedsontwikkelingsproject bestaande uit het ‘nieuw’ gemaakte Oldambtmeer, 350 hectare natuurgebied en het dorp Blauwestad.

Progressief noorden verliest door globalisering
Oost-Groningen was de graanschuur van Nederland maar na de tweede wereldoorlog raakten lage wereldmarktprijzen de kleine boeren, waardoor schaalvergroting plaatsvond. Globaliserende wereldeconomie raakte steeds meer bedrijven en de werkloosheid nam toe. De akkerbouw in Oost-Groningen bevond zich halverwege de jaren tachtig in een diep dal.

Van diep dal naar een schitterend meer
In de jaren negentig ontstond het idee om het gebied waar vroeger het Huningameer lag onder water te zetten. In 1997 werd het plan goedgekeurd door de betrokken gemeenten en de Groninger Provinciale Staten. Hierbij speelde mee dat er ruimtelijke opgaven lagen voor aan te leggen natuurgebied, huizenbouw en bosbouw, met daarnaast toekomstige opgaven voor waterberging en aan te leggen infrastructuur. Dit alles kon in Blauwestad. Een nieuw meer die een economische impuls voor de omliggende dorpen moest bewerkstelligen.

Het begin van Blauwestad
Koningin Beatrix opende in 2005 de kraan om het Oldambtmeer te vullen. Volgens planning zou Blauwestad binnen enkele jaren worden volgebouwd. Dit is niet gelukt. Het project heeft een behoorlijke vertraging opgelopen door het gelijktijdige en vergelijkbare project Meerstad vlakbij stad Groningen en de crisis in 2008. ‘Rijke Westerlingen’ kwamen er weinig op af en lange tijd lukte het niet om van een slecht imago af te komen.

Zijn de doelstellingen bijgesteld?
Zoals ze bij Projectbureau Blauwestad vertellen: “De oorspronkelijke doelstellingen zijn ongewijzigd maar de termijn om deze te behalen is verlengd. Dat heeft ook ruimte gegeven voor de ontwikkeling van flora en fauna. De meeste mensen denken bij Blauwestad alleen aan de woningen terwijl het ook een enorm natuurgebied is.”

Is het niet te ver?
“Als geïnteresseerden hier komen kijken zijn ze meestal erg enthousiast. Het lijkt ver weg, maar vanaf de stad Groningen is het maar een half uur rijden en ook Duitsland ligt dichtbij. Het OV is nog een aandachtspunt.”

Snellere treinverbinding
Het provinciebestuur heeft laten weten dat ze 22,6 miljoen euro beschikbaar stellen voor de snellere treinverbinding. Dit is ook van belang voor de Wunderline, een treinverbinding met Duitsland waarvoor het Rijk 17 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. Ook wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de doorstroom te verbeteren van de rotonde nabij Winschoten.

Hier staan bomen uit Voedselbos Glimmen. Wordt er nog meer geplant?
“In woongebied ‘Het Wold’ zullen we nog veel bomen planten. We zorgen voor diversiteit in nieuwe aanplant van bomen en we maken wilde bloemen weides. Vorig jaar dachten we even dat het mislukt was door de droogte maar richting het najaar stond het hier ineens helemaal vol met veld- en zonnebloemen. Het zou leuk zijn als je straks van de Blauwe Loper (de fiets- en wandelbrug naar Winschoten) zo een pluktuin in kunt wandelen. In alle plannen die we hebben kijken we naar mogelijkheden voor de natuur en duurzame oplossingen. De Blauwe Loper kan aangesloten worden op een fietspad met zonnewegdek en we kijken naar mogelijkheden om vleermuizenkasten onder de brug te hangen.”

Het gaat dus niet alleen om de woningen?
“Blauwestad is een prachtig natuurgebied waar je ook mag wonen. Natuur is hier belangrijk. Dat merk je overal. Nu is de bouw stilgelegd omdat er oeverzwaluwen nestelen in het bouwzand, en wachten we met maaien omdat er bloemen in bloei staan die goed zijn voor bijen en vogels. Binnenkort komen de Oldambt Imkers hier bijenkasten plaatsen en dan hebben we hopelijk dit najaar onze eigen lokale Blauwestad honing. We zien regelmatig vossen in het gebied, en veel vogels en reeën.”

Hoeveel nieuwe bewoners verwachten jullie komend jaar?
“We bouwen nu ook projectmatig. Kant en klare woningen worden snel verkocht aan starters en tweeverdieners uit de stad Groningen. De komende jaren verwachten we op jaarbasis zo’n 120 nieuwe inwoners. En al lang niet meer alleen in heel grote huizen: de kleinste woning zal waarschijnlijk 100 m2 zijn, dat is dan een geschakelde woning van één laag. Sinds 1 juli vorig jaar is gasloos bouwen verplicht voor nieuw te bouwen huizen. Wie gaat bouwen kiest als snel voor een warmtepomp en zonnepanelen, en ook projectontwikkelaars streven naar nul op de meter. Op dit moment vindt onderzoek plaats naar het omzetten van temperatuurwisselingen van het oppervlaktewater in energie.”

Watermanagement
Blauwestad is een wateroverloopgebied. Met steeds extremere natte en droge periodes is de functie van opslag en doorvoer van water van groot belang.

Waarom wonen in Blauwestad?
Toekomstige bewoners: “We wilden graag op een rustige plek aan het water wonen zodat we na het werk nog even kunnen gaan windsurfen of zeilen. We laten een houten schuurwoning bouwen. Deze wordt gemaakt in Zweden en komt op een vrachtwagen naar Blauwestad.”

Het wordt steeds leuker
Het Projectbureau: “Bewoners van Blauwestad zijn trots op dit gebied en omwonenden zien we steeds meer genieten van de mogelijkheden. Niet alleen recreatief maar ook in verrassende projecten. In samenwerking met het Terra college is onlangs een insectenhotel gemaakt. Er worden veel bomen aangeplant. Het jaarlijkse waterweekend wordt druk bezocht en dit jaar komt Prince op muziekevenement Pura Vida. In de haven van Midwolda wappert sinds vorige maand een Blauwe Vlag (milieu onderscheiding) en ook daar wordt ook dit jaar weer volop geïnvesteerd in nieuwe boten, sups en windsurf artikelen. Er zijn nu meer horecagelegenheden, campings, marktjes en activiteiten dan voorheen en Blauwestad heeft de enige permanente marathon route van Nederland”. Kom eens langs, ervaar de rust van dit prachtige natuurgebied en het kalmerende effect van het water.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.